הטבה של התדיינות משפטית ללא הוצאות

הטבה של התדיינות משפטית ללא הוצאות
הטבה של התדיינות משפטית ללא הוצאות
Anonim

זכותם של אותם אנשים שאין להם מספיק משאבים כלכליים, לעמוד בעלויות התדיינות משפטית שבה הם מעורבים כתובעים או נתבעים, כדי לא לשלם להם, אחרת השוויון ייפגע. הזדמנויות לגשת לצדק ולזכות להגנה בבית המשפט. העוני שחייב לקבל הסמכה אינו של מצב של מעונות, שכן יכול לקרות שיש להם את הדרוש כדי לחיות בכבוד, אלא שהתמודדות עם העלויות המשפטיות, יכול לגרום לאדם להקצות משאבים, איתם הם לספק את הצרכים הבסיסיים שלהם.. הטבה זו מאפשרת למי שמקבל אותה שלא לשלם הוצאות משפט, אגרות או מיסים, אך אם יזכה בבית המשפט, עליו לשלם עד שליש מהסכומים שהיה מקבל לתשלום ההוצאות שהניעו אותו להגנתו. המגינים יכולים לגבות, אם גם המקביל לא קיבל את ההטבה והוא חויב בתשלום הוצאות (של הלקוח שלהם עד לרף המצוין).

היתרון של התדיינות משפטית ללא הוצאות
היתרון של התדיינות משפטית ללא הוצאות

קוד הנוהל האזרחי והמסחרי של האומה הארגנטינאית בסעיף 78 שלו קובע שניתן לבקש זכות זו לפני הגשת התביעה או בכל מדינה בה נמצא התהליך, עם תוקף רטרואקטיבי בתחילתו של הסיבה.

בעת הגשת הבקשה יש להסביר את העובדות שעליהן מתבסס התהליך בו יש להתערב ולהוכיחשאין בידיהם משאבים כלכליים, הנלווים לחקירה ולהצהרת העדים הנראים כמוכיחים מצב כזה. הצהרותיהם של עדים אלה ניתנות לחקירה על ידי הצד המעוניין.

כפי שאנו יכולים לראות, זה יכול להיות שנוי במחלוקת, שכן הצד שכנגד ובמיוחד סוכנות הגבייה עלולים להיפגע בצורה בלתי הוגנת אם הבקשה מבוססת על נסיבות כוזבות, מסיבה זו הם גם נקראים לפקח על הראיות הוצג או הוצג, בנוסף ליכולת להציג ראיות נגדיות. מאותה סיבה, יש ליידע את המבקש, הצד שכנגד וסוכנות הגבייה על תוצאות הבדיקות למשך חמישה ימים (סעיף 81).

אז מחליט השופט באופן מניח את הדעת, ומקבל את הבקשה כולה או חלקה, עליה ניתן לערער למטרת החזרה בלבד (כלומר, מתן ההטבה אינו מושהה בזמן הטיפול בערעור).

אם המבקש טען לעובדות כוזבות, לא רק שההטבה תישלל, אלא הוא/היא יוטל עליו קנס, המיועד לספריית הכלא ושווה ערך לכפול ממה שהיה צריך לשלם כקנס. שכר טרחה לצדק.

ניתן לערער על החלטה אחת ואחרת (הסכמה או דחיית ההטבה) במקרה (הן אינן גורמות למעמד) אם עולות ראיות חדשות; או במקרה של זו שניתנה, הנסיבות השתנו, ומי שקיבל את ההטבה שיפר את מצבו הכלכלי. אם הדבר יידחה, הצד המעוניין עשוי להציע ראיות אחרות ולבקש החלטה חדשה.

נושא פופולרי