ניסיון ירושה

ניסיון ירושה
ניסיון ירושה
Anonim

במקרה של מותו של אדם, לקבוע כדין את יעד רכושו, מלאי והערכה קודמים, ולקבוע את בעלותם, שלגביה יש לקבוע את יורשיו, בין אם בהתאם לרצון ה- נפטר או בהתאם לצו המשפטי, יש לקיים משפט ירושה.

הספר החמישי של קוד סדר הדין האזרחי והמסחרי של האומה הארגנטינאית עוסק בכך, בכותרת אחת הכוללת שבעה פרקים, ומאמרים 689 עד 735. נסכם את תוכנו, הכולל גם את ההליך של ירושה צוואה וכן זו שאין בה צוואה (ab intestacy).

משפט ירושה
משפט ירושה

כדי להתחיל את המשפט, נדרש להיות צד לגיטימי, שיש להוכיח, למשל על ידי הילדים, עם תעודות לידה (מתקבלת זכות הייצוג) ולהציג את תעודת הפטירה של הנפטר וכן שם היורשים הידועים, אם אין צוואה. במקרה של ירושה בצוואה, יש לצרף את הצוואה או לציין היכן היא נמצאת, אם ידוע לך.

ביום השלישי לתחילת התיק, יש להודיע למרשם פסקי הדין האוניברסליים (מכיוון שבמקרה זה יש בית משפט לערעורים, וכל מה שקשור בירושה חייב להיות מטופל באותה ערכאה). השופט, בעצמו או לבקשת צד, ינקוט אמצעי אבטחה ביחס לתיעוד ולנכסים.

אם אין יורשים, הנושים יכולים ליזוםפסק הדין, ארבעה חודשים לאחר מותו של החייב שלו.

במקרה של הצטברות פסק-דין צוואה ועוד עיכוב בעלות, באופן עקרוני, הראשון גובר, על הצטברותו.

בהליכי עדות, נדרשת הודעה לכל היורשים באמצעות תעודה, מכתב רשמי, דרישה או צו כדי להוכיח את מצבם, תוך שלושים יום.

לאחר הצהרת היורשים, שניתן להרחיב לפני הוצאתה, או מאוחר יותר לערער על תוקפה; או לאחר הכרזת תוקף הצוואה, נקרא דיון על ידי השופט למינוי המנהל הסופי והשמאי.

לאחר השלמת שאר ההליכים המנהליים החוץ-משפטיים, תוכל להמשיך ברישום הנכסים.

נושא פופולרי