משפט פינוי

משפט פינוי
משפט פינוי
Anonim

פינוי פירושו מבחינה חוקית, כפייה באמצעים משפטיים, לעזוב נכס על ידי מי שאין לו את הזכות לתפוס אותו, בין משום שמעולם לא היה לו ובין משום שהזכות לאכלס אותו כבר פגה, ב- בקשה של מישהו שיש לו כביכול זכות לגיטימית על הנכס הזה.

הנתבעים עשויים להיות מחזיקים מסוכנים, פולשים, שוכרים עם חוזה שפג תוקפו או שחייבים בדמי שכירות או שלא עמדו בהתחייבויות השימוש התקין בדבר, חובות שהובילו למכירה פומבית של הנכס וכו'

משפט פינוי
משפט פינוי

בארגנטינה, פעולת הפינוי מוסדרת בסעיפים 679 עד 688 (ספר IV, כותרת VII) של קוד הפרוצדורה האזרחי והמסחרי של המדינה (ובכל מחוז לפי הקודים הפרוצדורליים שלהם) הקובעים את זה שימשיך לפי הכללים של פסק דין מקוצר.

ישנם מקרים בהם הפינוי ממשיך לאחר סגירת הליטיס, ללא צעדים אחרים, המתרחשים במקרה של פולשים, הדורשים אבטחה בלבד מפני נזקים אפשריים. כמו כן, עשוי להתרחש פינוי מיידי בכפוף לבטחון ממשי מצד התובע במקרה של הסכם שכירות שפג תוקפו או אי תשלום דמי שכירות. במקרה שהשחקן הסתיר נתונים על תוקף החוזה או תשלום דמי השכירות, הוא יאבד את הערובה וחייב לשלם קנס, לטובת הנאשם או הנתבעים. להוכחה במקרה זה, דוקומנטרי, מומחה ווידוי.

במקרה של שימוש לרעה בנכס, יש לבצע הכרה מוקדמת, תוך חמישה ימים מיום מתן פסק הדין הראשון, ולפני העברת התביעה.

הקוד מסביר בפירוט כיצד יש להעביר את ההודעה (בבית המגורים שהוקם במיוחד על ידי השוכר, במקום מגוריו האמיתי או, אם לא, בנכס שיתפנה). בעת ההודעה יש למסור הודעה על המשפט לכל הדיירים, בין אם הם שוכרים, שוכרי משנה או דיירים אחרים, שיש לזהותם כדי לדווח עליהם לשופט, בשל ההשלכות החמורות שיגרמו לו אם הפינוי. התקבל. אם כמה דיירים נעדרו, זה לא מונע את העמדה לדין של התיק. לצורך נהלים אלה, ייתכן שתידרש השתתפות הכוחות הציבוריים.

ביצוע גזר הדין יבוצע עבור הפולשים חמישה ימים לאחר ההודעה על גזר הדין; לדיירים בעשר.

צפויה אפשרות לעונש עתידי, כאשר התביעה הוגשה לפני תום התקופה להשבת הנכס, ובמקרה זה היא תבוצע לאחר תום התקופה.

אם הנתבע נעתר לדרישה ותפנה את הנכס במועד, יחולו העלויות על התובע.

מה שנראה כהליך פשוט למדי נמשך בדרך כלל זמן רב, ובפרט קשה לביצוע גזר הדין, במיוחד אם מתגוררים בנכס קטינים, קשישים או נכים, אשר יש להבטיח את זכויותיהם, עםהתערבות של סנגור ציבורי (החלטה 1119/08).

נושא פופולרי