ערבות

ערבות
ערבות
Anonim

חופש בערבות הוא זה שניתן לנאשם, כאשר אין סכנה שעשיית הצדק תופרע כדי שיוכל לעבור את ההליך הפלילי בחופשיות, תוך מתן ערבויות שיהיה זמין. לדרישות הפרוצדורליות ולא תתנגד למעצרה אם תמשיך. ניתן לבקש זאת לפני מעצר קדם משפט (פטור ממאסר) או לאחר הוצאתו (שחרור) במקרה של עבירות קלות או שהעונש הקבוע בחוק לפשע הנאשם כבר ריצה במעצר או שהיה זמן חלף בקשת שחרור על תנאי.

תְמוּנָה
תְמוּנָה

יש לזה מטרה הומניטרית, כך שלנאשמים, שחזקת החפות שולטת לגביהם, לא תוגבל זכותם לחירות אישית, ומטעמים של חוסר זמינות מבנים והפחתת הוצאות החזקת עצורים ו אחראי על הסטטוס לאנשים שאינם מסוכנים.

לפי סעיף 320 לחוק סדר הדין הפלילי של הרפובליקה הארגנטינאית, ישנם שלושה סוגים של ערבויות: מושבעים (הבטחה פשוטה) אישיים (התחייבות לנכסים משלו והצגת ערבים משותפים) או אמיתיים (הפקדות כספים או משכון או משכון על נכסים) בהתחשב בעת הטלתם, שניתן לעמוד בהם, בהתחשב בתנאי הנאשם.

אם מעצר או שחרור יבוטלו; אם הנאשם יזוכה אוזוכה; אם המורשע מופיע לרצות את העונש לאחר הטלתו, הערבות תבוטל (סעיף 327)

אם לאחר שזומן להתייצב וחלפו פרק הזמן של 10 ימים מבלי שהוא התייצב, הערובה תיכנס לתוקף (סעיף 329).

נושא פופולרי