האשמות של העבודה

האשמות של העבודה
האשמות של העבודה
Anonim

מקרה של הטענות במשפטי העבודה, מאפשר לצדדים לזכות לראיות שהוצעו, כהזדמנות אחרונה לפני הוצאת השופט, לנסות לשכנע אותו לפרש אותן לטובתו, על מנת לעשות זאת ב. פשוט, קונקרטי וישיר, עם הפניות מדויקות לדפי התיק בהם מצויות הראיות הנ"ל ולחוק, לפסיקה ולדוקטרינה התומכים בעמדת הישיבה, כך שהרצוי להיטען טוב -מבוסס ומובן כהלכה.

תְמוּנָה
תְמוּנָה

הטענה בקוד נוהל העבודה של הבירה הפדרלית (ארגנטינה) עוסקת בטענה בסעיף 94, שם היא קובעת כי הרישומים יהיו למטרה זו במזכירות, לאחר שהבדיקה תסתיים, שלב שיוקם בעצמו או תוך שלושה ימים מיום דרישת הצדדים. סעיף 48, סעיף קטן n, קובע הודעה אישית או באמצעות תעודת זהות, על פסק הדין המראה כי התיק אמור לטעון במזכירות.

במחוז בואנוס איירס, לפני פסק הדין, מתקיים במה בעל פה להמצאת ראיות עדויות וזיכוי עמדות, הנקרא "שמיעת התיק".

בהתייחס לטענה, סעיף 16, כמו בבירה הפדרלית, קובע כי הודעה על אפשרות הטענה בכתב, תיעשה באופן אישי או באמצעות תעודת זהות.

לאחר קבלת המבחנים הכתובים, והדיונים בעל פה, אם ישים, יימסרו לצדדים בתוך עשרת הימים הקרובים על ידי נשיא בית המשפט, עם חמישה ימים להצגת הטיעונים.

נושא פופולרי