מועדים פרוצדורליים

מועדים פרוצדורליים
מועדים פרוצדורליים
Anonim

חוק הפרוצדורה כולל בין הנורמות שלו, פרקי זמן שבהם יש למלא את הצעדים הפרוצדורליים, כדי לקדם את העילות, והמשפט יגיע להחלטתו ללא עיכובים מיותרים. הרגע שבו מסתיימת תקופה פרוצדורלית נקרא מונח. ישנם מועדים משפטיים, פרוצדורליים ושיפוטיים שניתן להאריך (למשל הארכת תקופת המשפט). סעיף 155 לקוד סדר הדין האזרחי והמסחרי של האומה הארגנטינאית מאפשר לבצע פעולות פרוצדורליות מסוימות, הארכתו בהסכמה בין הצדדים.

תְמוּנָה
תְמוּנָה

מועדים אחרים נקראים מועדים מחייבים, ואינם ניתנים להארכה (זה העיקרון הכללי הכולל, למשל, את המועד למענה לתביעה).

הזמן בתנאי הפרוצדורה מתחיל להיחשב מיום העסקים הבא שבו התקבל הציטוט או ההודעה, ואם זה היה עבור שני הצדדים, מהיום האחרון. (אמנות 156).

סעיף 155 הנ"ל קובע שאם אין זמן קצוב למעשה; השופט יהיה זה שיכריע בה, לפי חשיבות החריצות ואופי התיק.

בהסכמת הצדדים, בכתב, ניתן גם לקצר את התנאים. עקב מצבים חמורים או כוח עליון, מועדים עשויים להיקטע או להשהות על ידי שופטים ובתי משפט (סעיף 157). הם מושעים גם במהלך ירידי בית המשפט.

מתיההליכים חייבים להתנהל בארץ אך מחוץ למקום בו נמצא בית המשפט או בית הדין, מתארכים התקופות ביום אחד כל מאתיים ק"מ או בשבריר של לא פחות ממאה (סעיף 158).

נושא פופולרי