חלקים מהחוקה הלאומית של ארגנטינה

חלקים מהחוקה הלאומית של ארגנטינה
חלקים מהחוקה הלאומית של ארגנטינה
Anonim

חוקת האומה הארגנטינאית שראשיתה ב-1853 עם רפורמות עוקבות, שהאחרונה שבהן היא משנת 1994, מורכבת משני חלקים, שלפניהם מבוא ומסתיימת בהוראות מעבר.

1. הקדמה ("מה הולך קדימה"), שם נקבעות הסיבות שהובילו להכתבה, הרקע החקיקתי והמטרות שלה, המבקשות הגנה אלוהית. רוח החוקה הלאומית מרוכזת בהקדמה.

תְמוּנָה
תְמוּנָה

2. חלק ראשון (ללא כותרת): הוא מחולק לשני פרקים. הראשון מכונה "הצהרות, זכויות וערבויות", וכולל סעיפים 1 עד 35. הם מבססים בעיקר את צורת הממשל, הדת הנתמכת על ידי הממשלה, מקום מגורי הרשויות הלאומיות, היווצרות האוצר הציבורי, אוטונומיה פרובינציאלית, סמכויות הממשל הפדרלי על המחוזות, זכויות אזרחיות וחברתיות, זכויות הזרים, מצב המצור, רפורמה ועליונות חוקתית.

הפרק השני נקרא "זכויות וערבויות חדשות", המשתרע בין סעיפים 36 עד 43. מטרתו להבטיח את הסדר החוקתי והדמוקרטי, מימוש פעיל זכויות בחירות ופוליטיות, זכות היוזמה וההתייעצות העממית, הזכות לאבריא, זכויות צרכנים והסדרת פעולת אמפארו, נתוני habeas corpus ו-habeas.

3. החלק השני נקרא: Authorities of the Nation, והוא מחולק לשני כותרים: הכותרת הראשונה: הממשל הפדרלי, והכותרת השנייה: הממשלות המחוזיות.

הכותרת הראשונה: הממשלה הפדרלית, מחולקת לשלושה חלקים. הסעיף הראשון נקרא "על הכוח המחוקק" ומכסה את סעיף 44. סעיף זה מורכב משבעה פרקים: הפרק הראשון כולל סעיפים 45 עד 53 ונקרא "על הלשכה של צירים", הפרק השני: "של הסנאט" משתרע בין סעיפים 54 עד 62. בין פרקים 63 עד 74 פותח הפרק השלישי: "הוראות משותפות לשני הלשכות"; בסעיפים 75 ו-76, הפרק הרביעי: "סמכויות הקונגרס". הפרק החמישי עוסק ב"גיבוש חוקים וסנקציה" (סעיפים 77 עד 84); "השישי של המבקר הכללי של האומה (סעיף 85) והפרק השביעי עם מאמר בודד, 86, קובעים את דמותו של היועמ"ש. החלק השני "על הסניף המנהלי" כולל ארבעה פרקים. הראשון (אמנות 87 עד 93): "על טיבו ומשכו"; השני (אמנות 94 עד 98) "של צורת וזמן הבחירה של הנשיא וסגן הנשיא של האומה); השלישי: "סמכויות המעצמה המבצעת (סעיף 99) והרביעית, הכלולים בסעיפים 100 עד 107, עוסקים ב"הרמטכ"ל ושאר השרים של המעצמה המבצעת". הכותרת של הסעיף השלישי הוא "של הכוח השיפוטי". זה מחולק לשנייםפרקים. הפרק הראשון: "מהטיבו ומשכו" מורכב מסעיפים 108 עד 115 והפרק השני: ייחוסי הכוח השיפוטי, לפי סעיפים 116 עד 119. החלק הרביעי עם מאמר בודד, 120, עוסק ב"מתוך המשרד הציבורי".

הכותרת "ממשלות פרובינציאליות" מכסה מאמרים 121 עד 129.

4. הוראות מעבר: יש שבע עשרה בסך הכל, והן עוסקות בהכרזה על ריבונות על איי מלווינס, ובמשטר המעבר בין התקנות הישנות לחדשות, בתוקף לאחר הרפורמה.

נושא פופולרי