פשע משוער

פשע משוער
פשע משוער
Anonim

הפשע המשוער הוא כזה שבוצע רק במוחו של מחברו, מאחר שההתנהגות הפלילית לכאורה אינה מתאימה לאף דמות פלילית. באשר למשפט הפלילי, אין פשע ללא חוק שמגנה אותו (עקרון החוקיות) גם אם הכותב סבור שהתנהגותו ראויה לגינוי רב, הוא ייענש, במקרה שלו, רק על ידי מצפונו, אך לא על ידי חוקים. עונשים.

תְמוּנָה
תְמוּנָה

זה לא מעשה דמיוני, ההתנהלות אמיתית ואולי שגויה מוסרית, אבל החוק לא הפך את זה לפשע.

דוגמאות: ביצוע הפלה, ניאוף או שימוש בסמים, במדינות שבהן מעשים אלו אינם מהווים פשע. מדובר בטעות בחוק, להאמין שהכללים מגנים אותך כשלמעשה הם לא.

רק הקוד האיטלקי משנת 1930 עוסק בפשע המשוער, בסעיף 49 שלו, המבהיר שמי שמבצע מעשה בהרשעה לכאורה שהוא פשע והוא לא, אינו בר עונשין; והקוד האורוגוואי משנת 1933, בסעיף 8 שלו, המתאר אותו כמעשה חוקי מבחינה משפטית, אך בוצע מתוך הרשעה בפשע, גם מצהיר כי הוא נעדר עונש.

הפשע המשוער שונה מהפשע הבלתי אפשרי, בכך שבאחרון, האדם שמבצע אותו מבצע מעשה ענישה חוקית, אך משתמש באמצעי לא מתאים (למשל, משתמש בנשק צעצוע כדי להרוג) או החפץ שעליו נופל הפשע אינו מתאים (לדוגמהמנסה להרוג מישהו שכבר מת).

נושא פופולרי