מבטחי סיכון עבודה

מבטחי סיכון עבודה
מבטחי סיכון עבודה
Anonim

ביטוחי סיכון עבודה (ART) הן חברות פרטיות שמטרתן היחידה היא לספק כיסוי מקיף בכסף ובעין לכל אירוע הפוגע בבריאות העובדים, שמקורם ביחסי העבודה וחובה על כל המעסיקים יצטרפו אליו, למעט מבוטחים בעצמם, המאפשרים בחירה חופשית בין אלו המוצעים, תמורת תרומה, המשולמת באמצעות דמי הביטוח הלאומי, המשתנה בהתאם לדרגת הסיכון והכשירות של הפעילות. קיומו של ART נקבע בסעיף 39 לחוק מפגעי תעסוקה, מספר 24,557, המעביר אליהם את הסיכון שהיה בעבר על המעסיק.

מבטחי סיכון עבודה
מבטחי סיכון עבודה

התשתית יכולה להיות בבעלות או בחוזה, ונדרשים הון ורזרבות מינימליות. ה-ARTs אינם יכולים לדחות השתייכות, ועליהם לרשום את החברות המבקשות זאת, ליצור מנות, להוקיע הפרות בפני הפיקוח על סיכונים תעסוקתיים, לספק הטבות לקורבנות, לספק להם סיוע רפואי, פרמצבטי ושיקום. כמו כן, עליהם להעניק סכומי פיצויים הקבועים בחוק, שירותי אורטופדיה ותותבות, ובתי לוויות, תוך הבטחת הטבות ושירותים, וחייבים להציג את המאזנים והדוחות הכספיים שלהם, תוך ביצועפעולה מונעת לחברות בסיכון ועליה לנהל רישום תאונות לכל מפעל.

ה-ART נשלטים על ידי הפיקוח על מפגעים תעסוקתיים, אשר מסמיך אותם להפעיל אותם או מבטל אותם, כופה עליהם מסגרת רגולטורית, ואף מטילה עליהם סנקציות.

נושא פופולרי