חוק 13,047

חוק 13,047
חוק 13,047
Anonim

חוק 13,047 אושר ב-29 בספטמבר 1947 וב-4 באוקטובר פרסמה אותו צו מספר 30,931, שהוא זה שחולש על מורים העובדים במוסדות פרטיים.

חוק זה הוא אחד מני רבים הנוטים להיעלם ולהיות הסכם קיבוצי כמו שאר החוקים המיוחדים, שכן הוא אינו מוצדק על פי חוות דעת אלו, כיום הסיבות שהצדיקו בזמנו את תקנתו המיוחדת, שעלתה להשוות אותם בזכויותיהם למורים ציבוריים.

חוק 13,047
חוק 13,047

הוראות החוק כוללות אנשי ניהול, מורים, עוזרי הוראה, אנשי מינהל ושירותים העובדים במפעלי חינוך בניהול פרטי.

המוסדות, שרישומם יהיה אחראי על הכוח המבצע, מסווגים כצמודים לחינוך הרשמי, עם תרומה של המדינה לתמיכתם, חינם וחינוך בכלל.

יש להם את הזכות לחוסר תנועה ביישוב, אלא אם כן ההעברה התקבלה בכתב; לשכר המינימום ולמענק הוותק.

למרות שאין שיעורים במהלך השנה, יש לשלם משכורות בתקופות חופשות או בימי חופש. הצוות של מפעלים פרטיים עלולים לפיטורין מסיבה מוצדקת (התנהגות לא נכונה, ביצועים לקויים או חוסר יכולת פיזית או נפשית), המחייבים סיכום מוקדם, כאשריש להבטיח לעובד את זכותו להגנה. אם פוטרתם מסיבות אחרות, סעיף 157 של הקוד המסחרי חל.

גוף הבקרה על חוזים, שכר ויציבות הוא מועצת איגוד החינוך הפרטי, הפועלת בתחומי משרד החינוך, היכולה להורות הליכים נגד הממסד בעל זכות הגנה על ידי אותו. להחיל קנסות, השעיה או סגירה של אישור ההפעלה על המפעל.

נושא פופולרי