טכנוקרטיה

טכנוקרטיה
טכנוקרטיה
Anonim

טכנוקרטיה, פירושו המילולי כוחה של הטכניקה (מיוונית, "טכנו"=טכניקה ו"קראטוס"=כוח שעובר פוליטיזציה, מצמצם פוליטיקה ליעילות טכנית. זו מילה שנולדה בארצות הברית, אז של מלחמת העולם הראשונה, אם כי נראה שמקורותיה הנידחים לוקחים אותנו לאפלטון ול"סופוקרטיה" שלו, שם הוחזק הכוח בידי החכמים, אם כי ההבדל הגדול היה שהחכמים הללו לא היו טכניים אלא נבונים, מסוגלים למצוא צדק וטובת הכלל.

טכנוקרטיה
טכנוקרטיה

פרנסיס בייקון (1561-1626) קנצלר אנגלי, הקים פילוסופיה של הטבע, שבה הוא חזה את תחום האדם על פני הטבע באמצעות יצירות מלאכותיות ועבודת מדענים. הרוזן סנט סיימון (1760-1825) דגל בעדיפות הכלכלית על פני הפוליטית, תוך הפניית פעולה פוליטית לניהול הדברים, כאשר הכוח וקבלת ההחלטות אחראים על יצרנים תעשייתיים, אשר, לאחר שהוכשרו לנהל את עסקיהם, הם יכול גם לנהל את החברה התעשייתית כולה.

החלטות פוליטיות בטכנוקרטיה מתקבלות, על פי אמצעים מעשיים או טכניים, שבאו לקבל כוח יוצא דופן מפיתוח מכונות אלקטרוניות וקיברנטיקה.

דיברגר לאחר מלחמת העולם השנייה טבע את הביטוי "טכנודמוקרטיה" שבו הטכנאים פועלים במקביל, בשיתוף פעולה עםנציגים שנבחרו על ידי העם.

עבור ר' גרגואר עם טכנוקרטיה מיועדת תפיסת כוח (ולא צורת ממשל) שבה ההחלטות מתקבלות על ידי מומחים טכניים, לא ממונים בהצבעה עממית, אלא על ידי יכולת פעולה טכנית, כאשר היא זוכה לפריבילגיה. היעיל על המוסרי.

נושא פופולרי