ממשלה ומינהל

ממשלה ומינהל
ממשלה ומינהל
Anonim

הממשלה בהיותה מערכת שירותים בפניה הדינמית והחוקית, יש להשלים אותה עם משימת הממשל, המהווה מכשיר כוח למימוש מטרותיה, ניהולן, באמצעות המנגנון הבירוקרטי.

משימת הממשל, כדרך להתקדם להשגת מטרות טובת הכלל, באופן מיידי, במסגרת סמכויות המדינה, היא באחריות המעצמה המבצעת, באמצעות משרדיה השונים, עם תפקידים מיוחדים.

ממשלה ומינהל
ממשלה ומינהל

המינהל כולל את המשימות הבאות: בחירת האינטרסים לניהול, ארגון השירותים המיועדים לספקם, גירוי ובקרה על הפעלת השירותים האמורים. מעשיהם מסכנים את אחריותה של המדינה.

בארגנטינה, סמכויות החקיקה והשיפוט אינן נכללות במינהל הציבורי. על פי סעיף 99 סעיף 1 של החוקה הלאומית של ארגנטינה, נשיא האומה הוא ראש הממשלה, ובנוסף, האדם הפוליטי האחראי על הממשל הכללי של המדינה.

במקסיקו הממשל הציבורי הפדרלי נמצא בידי מעצמות האיחוד.

סעיפים 97 ו-98 של החוקה הספרדית קובעים שהממשלה, המורכבת מהנשיא, סגני הנשיאים והשרים, מנהלת את הממשל האזרחי והצבאי.

סעיף 103 אומרשמטרת המינהל הציבורי היא לשרת את האינטרסים הכלליים באובייקטיביות; ומונה את העקרונות שלפיהם היא מופעלת: יעילות, היררכיה, פיזור, ביזור ותיאום, תוך הבהרה כי יש להכפיף תפקידים אלו במלואם לחוק, אשר יסדיר את כניסתם של פקידי ציבור, על סמך הכשרון והיכולת, ויספק ערבויות לחוסר משוא פנים.

נושא פופולרי