ביטוי תלונות

ביטוי תלונות
ביטוי תלונות
Anonim

הבעת התלונות משמעה בערעור, הנטל הפרוצדורלי של מי שיזם אותו, למצוא אותו, תוך הסבר ברור של הטעויות המערערות בהחלטה הערעורה, בפני בית המשפט העליון, כאשר המשאב ניתן באופן חופשי..

טענות העובדות והמשפט, שנוסחו בהבעת טענות, יקבעו את גבולות גזר הדין של ערכאה שניה. כמובן שיש לבסס את הטענות שכן לא די שלא להסכים עם מה שהוכרע בשלב הראשון, אלא יש לנמק לאי ההסכמה נימוקים משפטיים; בסופו של דבר, יש להוכיח שהמשפט שגוי, השמיט נושא כלשהו או שיש לו ליקויים. לא ניתן להתייחס גרידא לכתבים קודמים, אך יש להזכיר את הנשאל נקודה אחר נקודה, ולהפריך בטיעונים מנומקים, בין משום שהחוק הוחל באופן שגוי, או משום שהעובדות או הראיות לא הוערכו בצורה שגויה.

הבעת תלונות
הבעת תלונות

סעיף 259 לקוד סדר הדין האזרחי והמסחרי של האומה הארגנטינאית קובע את המונח עבור המערער להביע תלונות, לאחר שהתיק הגיע ללשכה, והצדדים מקבלים הודעה על מצב כזה. תקופה זו היא 10 ימים בניסויים רגילים, ו-5 ימים בסיכומים.

תוכן כתב התלונות חייב לכלול ביקורת "מנומקת וספציפית" כלפי הצדדים שהמערערים רואים בהםשגוי, מבלי להסתפק בהתייחסות לכתבים קודמים. ההעברה למערער תהיה 10 ימים במשפטים רגילים ו-5 בסיכומים (סעיף 265). תקופת התגובה היא מחייבת. לא מנצל את זכותו בתוך אותה תקופה, הערכאה ממשיכה את דרכה והוא לא יוכל עוד לענות עליה בעתיד. 267)

אם לא הובעו טענות או שהביקורת המנומקת הנ"ל לא תכלול, הערעור ייחשב בטל, ופסק הדין שעליו ערער המערער יישאר סופי (סעיף 266)

נושא פופולרי