מקור משאבים

מקור משאבים
מקור משאבים
Anonim

מקור המשאבים או האמצעים להתחרות במשפטים מתייחס לקיומם של יתרונות או סיבות מבוססות לכך להמשיך. מקור, הכולל דרישות מהותיות או מהותיות, נבדל מקבילות, שהן דרישות פורמליות, המרמזות על עמידה בערעור, קיומו של עיקול, החלטה ניתנת לערעור, בחירה נכונה בערעור שאליו יש להתנגד ומעקב אחר המשפטים. טפסים. המקור מתייחס לעצם התוכן של האתגר. אולם בשני המקרים, אם הערעור אינו קביל, משום שאין בו את הדרישות הפורמאליות, או בלתי קביל, משום שהוא מופרך, הערעור יידחה וגזר הדין יעבור מכוח הדין, מה שלא יקרה בזמן גזר הדין. בהמתנה. נתון לערעור.

מקור משאבים
מקור משאבים

אם הערעור נפתר על ידי אותה ערכאה שיפוטית, הוא זה שבוחן את דרישות הקבילות והמקור, ואילו אם הוא נפתר בערכאה עליונה מבחינה היררכית, השופט "א-קוו" בוחן את קבילותו, בעוד שבית המשפט העליון או "ad quem" מופקדים על בחינת הקבילות והמקור או היסודות של הערעור.

מקור הערעור אם כן, מנותח על ידי בית המשפט העליון, ביכולתו להוקיע טעויות במשפט עצמו, בתוכנו, אשר יהיה נושא למשפט חדש, בגבולות הערעור, והם יולידו החלטה שיפוטית חדשה שתסיר את ההשפעות של ההחלטה הראשונה; או טעויות פרוצדורליות, המגבילות את עצמו אז, בית המשפט העליון אם זה מתאים, לבטל את גזר הדין העורר ולהגישו מחדש למשפט חדש. בית משפט זה רשאי לדחות את הערעור כבלתי מבוסס, או לקבל אותו לפי העניין.

נושא פופולרי