טרנספורמציה של החברה

טרנספורמציה של החברה
טרנספורמציה של החברה
Anonim

הפיכת חברה פירושה החלפת הסוג החברתי שאומץ על ידי אחר, תוך שמירה על אישיותה המשפטית. ניתן לעשות זאת מכיוון שהחוק קובע זאת או על פי החלטת השותפים. זה יכול להיות המקרה של חברה קיבוצית, שהופכת לחברה בע"מ, ואלה בתורן הופכות לחברות בע"מ ציבוריות.

שינוי של החברה
שינוי של החברה

השינוי של חברות מוזכר בפרק X של חוק החברות המסחריות של ארגנטינה, מספר 19,550. היא מגדירה טרנספורמציה חברתית בסעיף 74 שלה כאימוץ על ידי חברה מסוג אחר מהסוגים הקבועים בחוק. החברה אינה מפורקת, וזכויותיה וחובותיה נשמרות. החברה הקודמת אינה מפורקת, אחרת יהיה צורך להעביר את נכסי החברה לחברה החדשה, להסדיר חשבונות תלויים, לשלם עבור חותמות חדשות וכו'.

ל אימוץ הסוג החברתי החדש (סעיף 75). לגבי ההתחייבויות הקודמות, אם לשותפים יש כעת אחריות בלתי מוגבלת, ההתחייבויות הקודמות, אלא אם כן הסכימו במפורש, אינן מכוסות בחבות זו.ללא הגבלה (סעיף 76).

לשינוי זה נדרש, לפי סעיף 77: 1. אלא אם כן הוסכם אחרת, רצון פה אחד של השותפים. בחברות מוגבלות ציבוריות ובחברות LLC עם יותר מ-20 שותפים, נדרש רוב המניות עם זכויות הצבעה (סעיפים 160 ו-244). נדרשת תמימות דעים בחברות קיבוציות, בשותפויות מוגבלות, בהון ובתעשייה ובחברות בערבון מוגבל עם פחות מעשרים שותפים 2. עשה איזון מיוחד 3. אקט המיישם את השינוי בהסכמת הצדדים והגשמת צורות החברתי החדשה. סוּג. 4. פרסום המהפך בעיתון של פרסומים משפטיים ליום אחד, בו הוא מתבטא: מועד החלטת החברה שאישרה את המהפך וזה של המכשיר שבו הוא נרשם; שם החברה הישנה והחדשה, השותפים היוצאים ונכנסים וההון שהם מייצגים 5. רישום המכשיר, עותק המאזן ושאר הרשומות הנדרשות בהתאם לסוג החברה.

זכות ההפסקה היא של שותפים נעדרים ושל אלה שהצביעו נגד השינוי כאשר לא נדרשת פה אחד, למימוש אלא אם כן הוסכם אחרת בתוך 15 יום מההסכם החברתי. אחריותה נפסקת עם רישום השינוי במרשם המסחר הציבורי (סעיף 78).

העדפות השותפים, אלא אם כן הוסכם אחרת, אינן מושפעות מהשינוי (סעיף 79).

ניתן לבטל את השינוי כל עוד הוא לא רשום (סעיף 80).

אם הסכם הטרנספורמציה לאהוא נרשם תוך שלושה חודשים, הוא יפוג, אם הוא לא עוכב על ידי הליכים, המנהלים אחראים ביחד ולחוד לנזקי היעדר הרישום.

נושא פופולרי