חשבון מחיצה

חשבון מחיצה
חשבון מחיצה
Anonim

חשבון החלוקה הוא השלב האחרון של החלוקה השיפוטית של העיזבון, שמתחיל במלאי.

החלק הראשון של חשבון החלוקה מורכב מהמצוינים מראש או המשוערים שבהם מסונתז תוכן קובץ הירושה (תאריך פטירת המנוח, נתוני היורשים, אישור הצוואה או סדר ההכרזה על היורשים, החלק האידיאלי של כל יורש וכו'.

חשבון מחיצה
חשבון מחיצה

החלק השני כולל את פרטי נכסי העיזבון עם ערכם, בפריטים ממוספרים.

החלק השלישי מכיל את חובות הירושה ואת הירושה המשפיעים עליה. בהפחתת סעיף זה מזה של הנכסים, תתקבל היתרה שתחולק בין היורשים.

החלק הרביעי קובע את בתו של כל יורש, כלומר החלק שמתאים לכל אחד.

סעיף 731 לקוד סדר הדין האזרחי והמסחרי של הרפובליקה הארגנטינאית קובע כי על השופט לחשוף את חשבון החלוקה שהוצג, לתקופה של עשרה ימים, ויש ליידע את בעלי העניין באישור.

אם אין התנגדות, חשבון החלוקה מאושר, וניתן לערעור רק במקרה של דחיית החשבון.

סעיף 732 עוסק במקרה בו נגזרת התנגדות לחשבון החלוקה, ובמקרה זה השופט, שיזמן את בעלי העניין, ינסה לגרום להם להגיע להֶסכֵּם. אם מי שהגיש את ההתנגדות לא יתייצב לדיון, ייחשב כי הוא/היא חזר בו ויישא בהוצאות. אם מי שלא מגיע הוא המומחה, הוא לא יהיה זכאי לקבל שכר טרחה. אם לא תושג הסכמה, ההחלטה תתקבל על ידי השופט, שיהיו לו עשרה ימים להחליט.

נושא פופולרי