עקרון הוודאות

עקרון הוודאות
עקרון הוודאות
Anonim

וודאות במשפט מתייחסת להיעדר ספקות לגבי אמיתות האמור, לגבי הכללים שיש ליישם, לגבי היקף סמכויות הצדדים והשופט וכדומה, הנובע מכך עקרון הוודאות המשפטית.

הוודאות ניתנת על ידי המשפט החיובי, שלמרות שהוא מגיב לסדר גבוה יותר שניתן על ידי החוק הטבעי, צריך לבוא לידי ביטוי בנורמות כתובות שישמשו לתמיכה בסמכויות או בזכויות הקיימות, שכן אם אמנם המשפט הטבעי מספק את רעיונות האמת והצדק, מאחר שהם אינם כתובים, הם יכולים להוליד פרשנויות שונות, בהתאם להקשר החברתי-תרבותי של השופט. מאידך גיסא, מצוות יסוד אלו של משפט הטבע מגולמות ברוח הגוף הנורמטיבי כולו, המבוססות על עקרונות המשפט הכלליים, אשר ישמשו כאשר פרשנות החוק אינה ברורה או אינה מספקת במקרה הספציפי..

עקרון הוודאות
עקרון הוודאות

ברור שוודאות כיעד שיש להשיג בכל המקרים היא משימה בלתי אפשרית, אבל יש לבטל כל אפשרות של ספק שניתן לפתור. בעניינים פליליים חייבת להיות ודאות בהרשעתו של הנאשם, ולנוכח ספק תישקל חפותו. כמו כן, בעניינים פליליים, קיומם של אישים פליליים, אשר יש להתאים באופן קפדני את מעשיו של העבריין לכאורה כדי ליפול אליהם.מונע יישומים אנלוגיים, מגביל את פעילות השופט; שיש לה יותר מרחב ליישם את הקריטריונים שלה לגבי העונש החל, במסגרת המגבלות המוטלות על פי חוק.

נושא פופולרי