תאונות ספורט

תאונות ספורט
תאונות ספורט
Anonim

כאשר מתאמנים בספורט אישי יש סיכונים לסבול מתאונה, וכאשר עושים זאת בקבוצה יכול לקרות שמישהו עובר תאונה עקב פעולות של שחקן אחר. עלול להיגרם גם נזק לצדדים שלישיים.

סיכון הוא מאפיין כמעט בכל ענפי ספורט, ואם מישהו עובר תאונה עקב התפתחות תקינה של הפעילות, כל עוד לא הופרו כלליו, או אם כן, כתוצאה מכוח גדול יותר, לא תהיה אחריות למחבר המעשה המזיק.

תאונות ספורט
תאונות ספורט

האחריות שעלולה לנבוע בסופו של דבר מספורט חובבים היא לא חוזית, בעוד שבספורט מקצועני היא חוזית. אחריות לא חוזית תקום אם האירוע התרחש בכוונה או ברשלנות חמורה. לא ניתן להסכים על החרגה של אחריות שאינה חוזית, שכן אף אחד לא יכול להיות פטור בהסכמה הדדית מביצוע פשע.

האחריות של הספורטאים כאשר הם לא חתמו באופן אישי על החוזים שלהם, אלא דרך המועדון שלהם אינה חוזית.

אם צופים נפגעים, למשל אם יציע נופל ואדם אחד או יותר נופל ונפצע, זו באחריות החברה. האחריות על הצופים היא באחריות החברה המארגנת, שעליה לספק את כל תנאי האבטחה.

חוק 23.184 משנת 1985, שונהלפי חוק 24,192 של 1993, על אירועי ספורט, קובע בסעיף 51 שלו (לפני הרפורמה זה היה סעיף 33) כי כאשר הנפגע אינו אשם, לצופה שנפגע במהלך אירוע ספורט תהיה הזכות לתבוע את הנזקים שנגרמו לו. האצטדיון ובמהלך התפתחות האירוע, לגופים או האגודות המשתתפים, אשר אחראים ביחד ולחוד.

בשנת 2005, בית המשפט האזרחי הלאומי לערעורים, לשכה H, בתיקים שכותרתם "Díaz, Fernando c/ D. G. הפקות S. A. ועוד s/ נזקים" פתרו את האופי החוזי של היחסים בין החברה המארגנת לצופה במופע פומבי, והחילו את סעיף 1198 של ה-C. C., אשר קבע תום לב בפרשנות החוזית להטיל על חברת ריבר אחריות על פלייט לאבטחה במופע מוזיקה אליו הוארך יישום האמנות הנ"ל. 51.

בהתייחס לחברה שמעסיקה את הספורטאים, היא תהיה אחראית למעשים הבלתי חוקיים של הקבלנים שלה כאשר יש יחסי תלות ביחס אליהם לפי יישום סעיף 1113 של הקוד האזרחי של ארגנטינה.

נושא פופולרי