פעולה אזרחית ופלילית

פעולה אזרחית ופלילית
פעולה אזרחית ופלילית
Anonim

באופן מסורתי, תובענה אזרחית מבקשת פיצוי כלכלי על הנזק שנגרם עקב מעשה בלתי חוקי, בעוד שתביעה פלילית מבקשת להעניש את העבריין.

שתי הפעולות עצמאיות. זה נקבע בסעיף 1096 של הקוד האזרחי של ארגנטינה, הקובע כי ניתן לתבוע פיצוי על נזק שנגרם על ידי פשע רק באמצעות תביעה אזרחית, שאינה תלויה בפעולה הפלילית.

פעולה אזרחית ופלילית
פעולה אזרחית ופלילית

עם זאת, סעיף 29, סעיף 2 של חוק העונשין הארגנטינאי מסמיך שופטים פליליים לצוות בעונשם פיצוי על נזק מהותי ולא ממוני שהפשע היה גורם לקורבן, לקרוביהם או לצד שלישי.

סכום הפיצוי בהעדר הוכחה מלאה, ייקבע בזהירות על ידי השופט. ככלל, סמכותם זו של שופטים פליליים מופעלת רק בפועל בעבירות נגד כבוד או יושר, שבהן נקבע פיצוי על נזק לא ממוני.

אם התביעה הפלילית לא הוגשה במהלך חייהם של הקורבנות, או שהם נמנעו ממנה, אין זה אומר שוויתרה על התביעה האזרחית, אותה ניתן להגיש על ידי היורשים.

אם הקורבנות ניסו את התביעה האזרחית או נטשו אותה, אין זה אומר לוותר על הפעולה הפלילית.

שתי הפסקאות האחרונות הכלולות בסעיף 1097 מחזקות את עצמאותן של שתי הפעולות, אשר ללאהאמברגו אינו מוחלט, שכן באותו סעיף נכתב אז כי התביעה הפלילית תיחשב כוויתור אם הצדדים הפוגעים ויתרו על התביעה האזרחית או אם עשו הסכמות על תשלום הנזק, אשר יהיה מקרה של ויתור בשתיקה.

ניתן להגיש תביעה אזרחית נגד היורשים האוניברסליים של הפושעים (למעט לטובת מלאי). על מנת שתביעת הפיצויים בגין נזק לא ממוני בלבד (כפי שקורה בלשון הרע ועלבונות) תעבור ליורשים, היה עליה להגיש המנוח (אמנות 1098 ו-1099).

התביעה האזרחית בגין המעשה הבלתי חוקי נמחקת בהתפטרות של בעל העניין או הצדדים, אך התפטרות זו אינה מונעת את הפעלת הפעולה של הבעל או ההורים (סעיף 1100).

בסעיף 1101 נקבעת תלות הדדית של התביעה האזרחית ביחס לפושע על ידי קביעה שבזמן שהתביעה הפלילית תלויה ועומדת, לא ניתן לגנותה תחילה במשפט אזרחי. החריגים הם: 1. במקרה של מותו של הנאשם לפני גזר הדין הפלילי, ובמקרה זה ניתן לשפוט או להמשיך בתביעה אזרחית נגד היורשים ו-2. בשל היעדרות הנאשם.

העובדה העיקרית המהווה את נושא הפשע ואשמתו של המורשע בהליך פלילי לא ניתנת לדיון במשפט האזרחי, וגם לא ניתן לדון בפיטורין (סעיפים 1102 ו-1103).

ייתכנו שאלות מקדימות שיש להכריע בהן בבית משפט אזרחי, כגון אלו העוסקות בתוקף או בטלות של נישואים או בכשירות של פשיטת רגל של סוחרים, ובמקרה זה עליךתחילה להעביר את פסק הדין האזרחי מכוח הדין כדי שניתן יהיה לגזור עליו עונש בבית המשפט הפלילי. למעט מקרים אלו, לעונש האזרחי אין השפעה על המשפט הפלילי (סעיפים 1104 ו-1105) ולגזר הדין שיינתן לאחר מכן בהליך פלילי לא תהיה השפעה על העונש האזרחי שנגזר מכוח פסק הדין (סעיף 1106)..

נושא פופולרי