העברת התחייבויות

העברת התחייבויות
העברת התחייבויות
Anonim

בין אם בשל מעשים בין-חיים (עקב החוזה או החוק) ובין אם כתוצאה ממעשים בין החיים (עקב החוזה או החוק) ובין אם בשל עוולות (ירושה או מורשת), ההתחייבויות עשויות לעבור למחזיק אחר מבלי לשנות את הזכות המוחזקת או הנטענת.

למעט זכויות שנמצאות מחוץ לעיזבון, אלו האסורות על פי חוק או כאשר הניגוד מונע זאת, ניתן להקצות את כל הזכויות. דברים אינם מועברים אלא זכויות, כי אילו היו דברים, אלו היו החלפות, תרומות או מכירות. מקרה נוסף הוא של העברת נכסים, שהוא נטישה מרצון של נכסיו על ידי החייב לטובת הנושה.

העברת התחייבויות
העברת התחייבויות

כאשר הנושה מחלק את זכויותיו לאדם אחר, זה נקרא מחיקת זיכויים. העברת הזיכויים היא חוזה בהסכמה שחייב להיות רשמי בכתב (באמצעות מכשיר ציבורי או פרטי) והוא מכביד או ללא תשלום. במקרה הראשון הוא כפוף לכללי המכירה, ובשני לפי אלו של התרומה.

ניתן גם להמחות חובות ואנו מדברים במקרה זה על מחיקת חובות, שניתן לקבוע בחוזה, כפוף לסעיפים שהוא מכיל.

נדרש הסכמה של נושה. אם אין בידכם הסכם של האחרון, ההתחייבות המקורית מתקיימת, אך כעת יש לנושה חייב חדש שגם אליו הוא יכול להפנות את תביעתו, באופן לא ברור. אם השלישיעושה חוזה עם הנושה ומניח שהחוב נקרא הפקעה, והחייב המקורי משוחרר.

נושא פופולרי