אינטרפלציה שיפוטית

אינטרפלציה שיפוטית
אינטרפלציה שיפוטית
Anonim

בעניינים אובליגטוריים, צו המניעה ניתן לחייב באמצעים שיפוטיים, תוך כדי הליך כדי שיעמוד בהתחייבות התשלום שלו.

כאשר חייב אינו מקיים את הוראת הנתינה או העשייה שהוא/היא הבטיח להם, ברירת המחדל שלו/ה מתרחשת, בשל עצם פקיעת התקופה שנקבעה, לפי סעיף 509 של הקוד האזרחי של ארגנטינה., מתוקן בחוק 17,711, כי לפני חוק זה, כדי שייגרם לחייב במחדל, נדרש הזמנה לתשלום שיפוטית או חוץ-משפטית. נכון לעכשיו, בהסכמת הצדדים, ניתן לדרוש את הזימון לחוקה בפיגור.

אינטרפלציה שיפוטית
אינטרפלציה שיפוטית

לפי אותו מאמר, אם אין תנאי מוסכם במפורש, אך מסתבר שהוא מתקיים בשתיקה, בשל נסיבות או אופי ההתחייבות, יש צורך לחקור את החייב כדי להוות אותו ב. בְּרִירַת מֶחדָל. אינטרפלציה זו היא באחריות הנושה. ישנם מקרים מיוחדים כמו זה של מקומות עירוניים שבהם נדרשת אינטרפלציה על מנת לבקש פינוי, גם כאשר יש מועד קבוע.

הקיבעון השיפוטי של העיכוב, מתרחש כאשר אין מונח קבוע במפורש, והוא אינו נובע בשתיקה מההתחייבות עצמה. במקרה כזה יש לפתוח במשפט מקוצר, בו יינתן גזר דין על מנת שהחייב יקיים ומאותו תאריך ישלוט ברירת המחדל.

האינטרפלציה השיפוטית מתרחשת כאשרמודיע על הדרישה או ההמרה, ובהליך ההוצאה לפועל, עם צו התשלום. זה יכול לנבוע גם משעבוד. זה לא מונע את האינטרפלציה, הגשת התביעה בפני שופט פסול, או שיש בה פגמים פורמליים.

במקסיקו, סעיף 2080 של הקוד האזרחי שלה עוסק במה שיש לעשות במקרה של התחייבויות שאין להן תקופה קבועה, שברירת המחדל שלהן מתרחשת במועד הפירעון.

מייחד את אותן התחייבויות ללא תקופה קצובה שההפרשה שלהן אמורה להינתן, ובמקרה זה על הנושה לגשת לפרשנות השיפוטית או החוץ-משפטית, אם כי במקרה האחרון נדרש כי היא תתבצע בפני נוטריון או בנוכחות שני עדים. רק לאחר שלושים יום מהאינטרפלציה הזו רשאי הנושה לדרוש תשלום.

בהתחייבויות לעשות, אין צורך באינטרפלציה, שכן ניתן לדרוש ציות כאשר הנושה דורש זאת, ובלבד שחלפה התקופה הדרושה למילוי ההתחייבות.

נושא פופולרי