צווים

צווים
צווים
Anonim

הצוות הוא מוסד המורכב מתארים של אשראי שבאמצעותם יכולים יצרנים חקלאיים, תעשיינים או סוחרים לקבל זיכויים, הצבת כבטוחה, סחורה המופקדת במחסנים כלליים, בין אם פרטיים ובין אם מהאוצר. ההרחבה לפירות ומוצרים שהופקדו במחסנים פרטיים ולא רק באוצר הייתה בחוק 9643 משנת 1914 (ארגנטינה) ששינה את חוק 928 משנת 1978, שהתייחס רק לסחורה שהופקדה במכס ונשלחה, ולפירות לאומיים. מופקדים במחסנים פיסקאליים.

צווים
צווים

לאחר שהסחורה הופקדה בחברה שחייבת לקבל אישור ממשרד החקלאות, המשק החי, הדיג והמזון; המפקיד מקבל מהגוף המפקיד, תעודה המכירה בו כבעלים של אותם, ביכולת להיפטר מהם, ואת הצו, שהוא הערבות למי שנתן את האשראי, ובדרך כלל הוא מוסד פיננסי, שיש לו זכות משכון על סחורה, שניתן להעביר באמצעות אישור. אם הסחורה לא שולמה, ניתן למכור אותה במכירה פומבית. הצו תקף לתקופה של שישה חודשים מיום הנפקתו ונתון לחידושו. יש לרשום את האישור הראשון של תעודת הבעלות על הטובין וגם של הצו, והסחורה תימסר רק עם תעודת הפיקדון והצו. אם זהמועבר באמצעות רישום, יש להוסיף הוכחה לביטול אשראי.

היתרון הוא בכך שהיא מספקת נזילות רבה יותר לייצור, ומעדיפה השקעות חדשות, שכן היצרן, התעשיין או הסוחר מקבל את הכסף לפי ערך הסחורה המופקדת בהנחה הנקראת קיבולת (בסביבות 25%).

נושא פופולרי