סבינים

סבינים
סבינים
Anonim

זהו בית ספר למשפטים ששגשג ברומא במהלך המאות ה-1 וה-2 כאשר פעילותם של המשפטנים הגיעה לפארה, מיוצגת על ידי חוקרי משפט אד-כבוד. הסבינים היו שמרנים, מתודיים ומגיני הסמכות האימפריאלית. יריביו היו חברי האסכולה הפרוקוליאנית, ליברלית יותר ושלא נהנו מחסדו של הקיסר, על ביקורתם על ריכוז הכוח והגנת המוסדות הרפובליקניים.

סבינים
סבינים

מייסד האסכולה הסביניאנית היה קאסיו אטיו קפיטון, שנהנה מה-ius publice responsendi, שניתן על ידי אוגוסטוס, על התנהגותו הדוחקת, הן כלפי הקיסר הזה והן כלפי יורשו, טיבריוס, שבגינו היה תוקף של דעותיו. חוֹק; ובקורס honorum הוא הצליח להגיע לקונסוליה. יצירותיו, בעלות חשיבות משפטית מועטה, היו ביסודם של חוק ציבורי ואפיפיורי.

מי שנתן את השם לאסכולה הסבינאית היה מסוריוס סבינוס, שנהנה מה-ius publice responsendi שנתן הקיסר טיבריוס כשהיה כבר בן 50. הוא היה מורה צנוע, לא כל כך רלוונטי בעניינים משפטיים.

סבינים יוקרתיים נוספים היו: Gaius Cassius Longinus, Javoleno Priscus, Salvius Julianus, Sextus Pomponius, and Gaius.

בדיון עם הפרוקוליאנים על מתי יש להבין שאדם נולד בחיים, הפתרון שלהם היה זה שבחר הקיסר יוסטיניאנוס, שהחזיקשכל סימן חיוני, ולא רק בכי, הוכיח שהלידה התרחשה.

דיון נוסף בין שתי האסכולות, בין הרבים שגאיוס מפרט במכוניו, הוא דיון על המורשת בתנאי בלתי אפשרי, שהסבינים רואים בה כמורשת ללא תנאי, והפרוקולאנים כמורשת בטלה.

נושא פופולרי